AVÍS LEGAL

 

1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el PROPIETARI DE LA WEB, li informa del següent :

 

2. ÚS DEL PORTAL:       

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, però per poder complir amb les finalitats d'alguns dels serveis oferts pel PROPIETARI DE LA WEB, en concret, el servei de CITA ONLINE, FORMULARI DE CONTACTE i FORMULARI DE TREBALLA AMB NOSALTRES, l'USUARI ha d'omplir prèviament el corresponent formulari. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no ho fa correctament no podran atendre les sol·licituds, sens perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut de la web. 

3. USUARIS:

L'accés i / o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment. L'usuari:• Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l'PROPIETARI DE LA WEB per als fins assenyalats.• És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a l'PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.  

 4.  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

El PROPIETARI DE LA WEB per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l'PROPIETARI dE lA WEB o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de l'PROPIETARI dE lA wEB. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l'PROPIETARI DE LA WEB. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de l'PROPIETARI DE LA WEB.  

5. CITA ONLINE

CITA ONLINE és una funcionalitat inclosa en aquesta pàgina web per la que un usuari si ho desitja pot sol·licitar una cita prèvia per a realitzar una consulta en algun dels centres mèdics: Centre mèdic Jaume I de Mollet, Centre mèdic Torreblanca Salut de S. Joan d 'Espí, Centre mèdic Salou o Centre mèdic Vic. Per poder realitzar aquesta acció l'USUARI ha de proporcionar la informació referent a la sol·licitud d'el servei, ESPECIALITAT, DOCTOR, DIA I HORA, NOM, COGNOMS, TELÈFON I EMAIL. Les dades seran emmagatzemades en un fitxer propietat de l'PROPIETARI DE LA WEB per a l'ús de el servei sol·licitat. L'USUARI podrà cancel·lar la CITA ONLINE sol·licitada anteriorment mitjançant el mateix servei. Legitimació: El consentiment de l'usuari a l'sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i a l'marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació. Les dades personals sol·licitades són les necessàries per gestionar les seves sol·licituds i / o prestar-li els serveis que pugui contractar, de manera que, si no ens les facilita, no podrem atendre-correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.  

6. FORMULARI DE CONTACTE / TREBALLA AMB NOSALTRES.

Finalitat: Facilitar-un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d'informació, i / o sol·licitud entrevista de treball. Legitimació: El consentiment de l'usuari a l'sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i a l'marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació. Conservació: Un cop resulta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d'haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos. El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 13 anys, o, si s'escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar. Les dades personals sol·licitades són les necessàries per gestionar les seves sol·licituds i / o prestar-li els serveis que pugui contractar, de manera que, si no ens les facilita, no podrem atendre-correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.  

7.       Drets en relació amb LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució de l'contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.Igualment, pot exercir els següents drets:- Sol·licitar l'accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.- Sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.- Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.- Sol·licitar l'oposició a l'tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.- Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.- Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.       On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a l'responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades en l'apartat 1), indicant la referència "Dades Personals", especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.En cas de divergències amb l'empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).  

8. COOKIES

Aquesta pàgina web, únicament utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers (Google Analytics), que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a fins publicitaris, per part de l'PROPIETARI DE LA WEB.Per això, a l'accedir a la nostra web, en compliment de l'article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, a l'tractar galetes d'anàlisi, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús i facilitat informació de les mateixes, que en tot cas s'instal·laran passat un termini de temps prudencial perquè l'USUARI tingui temps de decidir prestar el seu consentiment o no. 

9. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

El PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de l'portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

10.MODIFICACIONS:

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal. 

11. ENLLAÇOS:

En el cas que en el portal es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, el PROPIETARI DE LA WEB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el PROPIETARI DE LA WEB assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.  

12.   DRET D'EXCLUSIÓ:

El PROPIETARI DE LA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuari que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús. 

13.  GENERALITATS:

El PROPIETARI DE LA WEB perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

14.   MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

El PROPIETARI DE LA WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.   

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades , així com en la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, el PROPIETARI dE lA WEB li informa del següent:

Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades?

El responsable de l'tractament és el PROPIETARI DE LA WEB les dades identificatives es troben en el punt 1 de l'AVÍS LEGAL. 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

El PROPIETARI DE LA WEB tractarà la informació que faciliti l'Usuari a través del Lloc Web per tal de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada dels mateixos, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l'activitat professional del PROPIETARI dE lA wEB quan l'usuari ho autoritzi, i per valorar la candidatura de l'usuari en el cas que es recullin currículums a través del web. 

Durant quant de temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals es conservaran mentre l'usuari no sol·liciti la supressió dels mateixos i, en tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir. 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació del PROPIETARI DE LA WEB per dur a terme el tractament de les dades dels USUARI es basa en el consentiment de la persona interessada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general les dades no seran cedides a tercers, llevat que ho estableixi la legislació vigent.

Quins són els drets de l'USUARI?

L'usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el PROPIETARI DE LA WEB està tractant dades personals que li concerneixen o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no sigui necessari per als fins que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies l'USUARI podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, i en aquest cas únicament es conservaran bloquejats per a l'exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els USUARI s podran oposar-se a el tractament de les seves dades, en aquest cas el PROPIETARI DE LA WEB deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions. A més dels drets anteriors, l'USUARI també tindrà el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària en www.agpd.es. Vostè podrà exercir materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l'enviament d'un mail o per correu postal dirigint-se a l'PROPIETARI DE LA WEB, les dades identificatives es troben en el punt 1 de l'AVÍS LEGAL. 

Quines mesures de seguretat implantem per protegir les seves dades?

El PROPIETARI DE LA WEB tractarà les dades de l'usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.